CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đang cập nhật...Sản phẩm liên quan

Guar Gum

Tên tiếng Việt: GUAR GUM
Xem chi tiết

Xanthan Gum

Tên tiếng Việt: Xanthan Gum
Xem chi tiết

Carboxyl Methyl Cellulose (CMC) USK2000F & USK5000F

Tên tiếng Việt: Cacbonxyl Methyl Cellulose
Xem chi tiết

STPP (Sodium Tripolyphosphate) Na5P3O10

Tên tiếng Việt: Natri Tripolyphosphate
Xem chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE HỖ TRỢ (08) 3710 7317

Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ 6:
    7h45 - 17h00
Thứ 7:
    7h45 - 16h00