Sản phẩm Chất Tạo Ngọt

Sodium Succharin

Tên tiếng Việt: Sodium Succharin
Xem chi tiết

Sodium Cyclamate

Tên tiếng Việt: Sodium Cyclamate
Xem chi tiết

Glycerine (C3H8O3)

Tên tiếng Việt: Đường Glycerine
Xem chi tiết

Mannitol (Pearlitol 200 SD)

Tên tiếng việt: Đường Mannitol
Xem chi tiết

Mannitol (Pearlitol 160 C) C6H14O6

Tên tiếng Việt: Đường Mannitol
Xem chi tiết

Fructose (C6H12O6)

Tên tiếng Việt: Đường Fructose
Xem chi tiết

Dextrose Anhydrous (C6H12O6)

Tên tiếng việt: Dextrose Khan
Xem chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE HỖ TRỢ (08) 3710 7317

Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ 6:
    7h45 - 17h00
Thứ 7:
    7h45 - 16h00